ประโยชน์จากการที่ได้ไปเรียนมัธยมอังกฤษถึงต่างประเทศ

November 9th, 2016

%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

 

ในช่วงของวัยมัธยมอังกฤษเป็นช่วงวัยที่ต้องเร่งรีบศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้ดีเพราการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  ดังนั้นการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ นั้นจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะถ้าหากเด็กๆ วัย มัธยมอังกฤษ  มีความสามารถในการใช้ภาษาถึงขั้นสนทนาภาษาอังกฤษ หรือสนทนาเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อ หรือโอกาสในการทำงานยังได้ข้อดีอีกมากมาย คือ

1.เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ  ภาษาต่างประเทศจะมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกว่าผู้เรียนรู้เพียงภาษาเดียว เนื่องจากผู้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นจะต้องตัดสินใจเลือกใช้คำศัพท์ในภาษาต่างๆ ให้เหมาะสม ส่งผลให้มีการเพิ่มทักษะและการตัดสินใจไปด้วยนั่นเอง

2.พัฒนาทักษะการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมๆกัน  สำหรับเด็กๆ ชาวมัธยมอังกฤษจะพบกับการที่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน และลักษณะโครงสร้างทางภาษาที่แตกต่างกันในแต่ละภาษา จะช่วยให้ทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ดีขึ้นอีกทั้งยังรับรู้สถานการณ์ต่างๆ รอบๆ ตัวได้ดีขึ้นอีกด้วย

3.ใช้หลักภาษาได้เก่งขึ้น  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นเด็กๆ ชาวมัธยมอังกฤษจำเป็นต้องเรียนรู้หลักภาษา โครงสร้างประโยค และการเชื่อมคำพูดในแต่ละภาษา  ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ จะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาของเราได้ดีขึ้น

4.ทำให้ฉลาดขึ้น  การได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ทั้งการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง  เรียนรู้ที่จะจดจำ  แปลความหมาย  และการสื่อสารในภาษาใหม่ๆ ดังนั้นเด็กๆ ชาวมัธยมอังกฤษที่เรียนรู้ในหลายภาษามีแนวโน้มที่จะทำคะแนนในวิชาอื่นๆ ได้ดีกว่านักเรียนที่เรียนรู้ในภาษาเดียวค่ะ

Categories: การศึกษา

Tags: , Leave a comment

Feed

http://www.applefoodsonline.com / ประโยชน์จากการที่ได้ไปเรียนมัธยมอังกฤษถึงต่างประเทศ